• Bildkälla: GÖSTA LINDSKOG, 1961. <h3>Fanan troppas</h3>Fanan troppas för sista gången.
 • Bildkälla: Uppsala Nya Tidning. <h3>Signalistmateriel</h3>Chefen för infanteriskjutskolan i Rosersberg, överste Bengt Uller, vid en samling övningsskjutningshjälpmedel till granatkastare. På den andra bilden ses befälseleverna Göran Hansson, Bollnäs, och Thorbjörn Borg, Stockholm, vid en UKV-station.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Nål</h3>Kamratföreningen SkjutSkolans ÖvningsKompani - K.S.S.Ö.K
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Nål</h3>Kamratföreningen SkjutSkolans ÖvningsKompani - K.S.S.Ö.K
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Specialkompaniet 1948</h3>
 • Bildkälla: Göran Löndahl. <h3>Fysträning i grötställ</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Övningsprogram officerskurs</h3>
 • Bildkälla: Sture Heiman. <h3>"1 min stormeld"</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Truppföring av befäl</h3>
 • Bildkälla: Mattias Svensson. <h3>Handgranatvärn</h3>
 • Bildkälla: Mattias Svensson. <h3>Handgranatvärn</h3>
 • Bildkälla: Göran Löndahl. <h3>MUCK-vimpel</h3>
 • Bildkälla: Göran Löndahl. <h3>Kalender</h3>
 • Bildkälla: Rolf Ohlson. <h3>På B-banan</h3>
 • Bildkälla: Försvarsmakten. <h3>Skjut utan order; instruktioner för vaktpost</h3>
 • Bildkälla: Försvarsmakten. <h3>Avståndsbedömning med knogar</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Läkarundersökningar m.m. Specialkompanet</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Persedelkort 1950</h3>
 • Bildkälla: Krigsarkivet. <h3>Tygförrådet 1956</h3>
 • Bildkälla: Mattias Svensson. <h3>Övningsbataljonen 1952</h3>
 • Bildkälla: Robert Hultman. <h3>Kompanikort 1954-1955</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson (SRV). <h3>Baracker på kasernområdet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson (SRV). <h3>Baracker på kasernområdet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson (SRV). <h3>Baracker på kasernområdet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Sjukhuset</h3>