En militär kamratförening bildas

Den 10 mars 1929 bildas en militär kamratförening vid skjutskolan i Rosersberg. Föreningen kom att bli den första i Sverige och namnet var KSSÖK, Kamratföreningen skjutskolans övningskompani.

Läs mer