Gevär Remington 1867

En Svensknorsk kommitté tillsattes den 25 oktober 1866. Länderna skulle gemensamt komma med förslag på bakladdningsgevär för bägge länderna. Mellan åren 1865-1867 gjordes i Sverige prov med ett flertal gevär med tändnål och magasin. Av dom mekanismer som kommittén prövade fann dom den förbättrade Remingtonmekanismen vara den bästa.

Läs mer

Skjutning med Remingtongevär

Den 11 augusti 2015 provsköt vi geväret som gjorde att skjutskolan flyttade till Rosersbergs slott. Geväret köptes på en av Widforss auktioner vid Armémuseum. Det tillhörde ett av de som inköptes från USA och var tillverkat någon gång mellan 1867 och 1874.

Läs mer

Teoretiska kursen från 1892

Den teoretiska kursens uppgift är att genom tillämpning, företrädesvis på vårt eget gevär, av de allmänna skjutteorierna ge officerarna den kännedom om eldens natur och verkan, som är nödvändig för en rätt eldledning i fält.

Läs mer