Skolchefen har ordet

Publicerad den 28 juni 2010

Filmklipp där den dåvarande skolchefen överste Bengt Uller presenterar skolans organisation 1959.

"Arméns filmdetalj presenterar"

Källor

  • Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm

Bilder