• Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vyrkort</h3>Gratulationskort från Rosersberg.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Polismans mössmärke.</h3>Skolans väbel:
I sitt ämbete lydde han under skolchefen, som föreståndare för förvarsarresten. 
Han var också polisman under säkerhetschefen.
Som Väbelns ställföreträdare tjänstgjorde en Väbelfurir och i vissa fall en skoldagofficer.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>G-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjutvall E-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjutvall E-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjutvall E-banan</h3>Ca. 2010
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Kulfång, möjligen D-banan</h3>Rester av kulfång, ca 2010.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjubaneområden. </h3>Skjutskolans två banområden. Höjden i det övre banområdet är Stavens backe, platsen där det övades handgranatskastning.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Nål</h3>Kamratföreningen SkjutSkolans ÖvningsKompani - K.S.S.Ö.K
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Nål</h3>Kamratföreningen SkjutSkolans ÖvningsKompani - K.S.S.Ö.K
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Specialkompaniet 1948</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Sjukhuset</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vakt- och arrestlokal</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Tygförrådet 2017</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Bastu- och badhusbyggnaden</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Klockhuset</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Kasern 2</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Övningskompaniet 1923</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Fågelsången idag</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Åskådarplatsen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Splitterskadat träd</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Granatsplitter</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Kula i trädet.</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Sista vilan</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Kula</h3>Ensam kula i splitterskadat trädstam.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Taggtråd</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Räls</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Granatskrot</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Granatskrot</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Flaggstången - Semaforen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Minnen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Bunker i skogen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Bunker på fältet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Bunker</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Bunker</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Observationsvärnet idag - 2015</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Remington 1867</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Remington 1867</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Remington 1867</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Kamratföreningens föreningsmärke</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Medalj K.S.S.Ö.K</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Medalj K.S.S.Ö.K</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Chefsflygeln</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Teaterflygeln</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Juoflygeln</h3>Vykort som officer skickat till sin dotter. Med texten visar han var officersmässen låg.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Junoflygeln</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Västra flygeln</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Östra flygeln</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Huvudbyggnad</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Slottet Rosersberg</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Övningskompaniet 1921</h3>Övningstrupp från Svea livgarde.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Övningskompaniet 1916</h3>Övningstrupp från Svea livgarde.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Skjuttavla i nytryck</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Djuramåsa Beredskapsmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Ängelholms Flygmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Ängelholms Flygmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Djuramåsa Beredskapsmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Återträff</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Återträff</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Återträff</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Återträff</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Återträff</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Summering</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Mot Helsingör</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Ängelholms Flygmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Ängelholms Flygmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Ängelholms Flygmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Ängelholms Flygmuseum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Djuramåsa beredskapsmuseeum</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Samling</h3>Återträff med personer från skyttegrupp A i specialkompaniet 1959-60.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Postkontorets ingång</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Frimärke med Poststämpel Rosersberg 2</h3>Frimärke som blivit stämplat vid InfSS eget postkontor.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Manskapsmatsal</h3>Med på bilden är också det gamla värdshuset.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Manskapsmatsalen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Manskapsmatsalen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Manskapsmatsalen</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Teaterflygeln</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Rosersbergs Slott</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Malma hed, Malmköping</h3>Malma hed ingick i de förslag som togs fram vid utredningar om flytten av skjutskolan från Rosersberg.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Lindö gård, Vallentuna</h3>Lindö gård var ett av de förslag till skjutskolans förläggning i den utredning som gjordes 1908.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vykort</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vykort</h3>Kasern 1 och 2.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vykort</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vykort</h3>Kasernområdet före branden i mars 1954.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vykort</h3>Kasern 1.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Slottet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Slottet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Slottsparken</h3>Södra sidan av slottet mot Rosersbergsviken.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Paus</h3>Officerarnas matsal i teaterflygeln.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Gevärsutbildning</h3>Praktisk teori.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Utbildning</h3>Den praktiska teorin utomhus.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Utbildning</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vid vattnet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Utbildning</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Uppställning i allén</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>På skjutbanan</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>På skjutbanan</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>På skjutbanan</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>På fältet</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vid allén</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>På skjutbanan</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>På skjutbanan</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Byggnaden idag</h3>Övningshallen inrymde plats för materiel sol skulle användas vid övningar. Det fanns också en biograf och "Markan" efter branden.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Märken</h3>Metallmärken till fältuniform och permissionsuniform.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Första spåret</h3>Texten som fick oss att söka efter Leif Hedbom.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Vattenkälla</h3>Naturlig källa som skulle användas vid skogsbrandsläckning.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Brandboden</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Minnesplakett baksida</h3>Baksidan på plaketten med ägarens namn.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Minnesplakett</h3>Minnesplakett från militärens tid i Rosersberg
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Minnestavla</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Arlanda Hemvärnsmärke</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Förtjänstemedalj i silver</h3>Förtjänstmedalj i silver tilldelad Kaptenen vid Rosersbergs hemvärnskompani Karl-Erik Juvas 1997.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Knapp</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Information om Hemvärnschefer</h3>
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Fanan i Norrsunda Kyrka</h3>Rosersbergs hemvärnskompanis fana återlämnad till bygden i Norrsunda kyrka.
 • Bildkälla: Sven Svensson. <h3>Rikshemvärnstävling 1942</h3>