Cykelmarsch Eksjö – Skedalahed

Att pröva cptorganisations lämplighet, utröna hur lång sträcka mobiliserad (nyinryckt repövningstrp) kan cykla utan längre vila, utröna huruvida icke cykelutbildat befäl kan leda och genomföra dylik marsch, utröna huruvida icke cykelutbildad trupp kan genomföra nattmarsch med cykel utan tänd belysning.

Läs mer

Försöksbataljonen: Inledning

Bland infanteriskjutskolans papper på Krigsarkivet har vi hittat uppgifter om två Försöksbataljoner som är daterade 1945 och 1946. (Andra källor anger 1946 & 1947). De studier som gjorts under kriget hade visat att den dåvarande infanteriorganisationen hade stora brister. De teoretiska erfarenheterna som man fått under kriget skulle nu prövas.

Läs mer

Häst och cykeltransportanordningar - teknisk rapport

Den kombinerade häst och cykeltransportinredningen för lastbil, som tidigare prövats vid Försöksbataljonen, har till alla delar bibehållets oförändrad. Den har i sin nuvarande utformning väl fyllt sin uppgift och några förändringar synes ej vara önskvärda.

Läs mer

Kärrmateriel - försök med

Att koppla en eller två kärror efter ett motordrivet dragfordon har ej mött några svårigheter. Svårigheterna uppstå först då det gäller att anordna tågkörning med fyra eller flera kärror i samma släp. Vid körning i terräng, där hastigheten blir relativ ringa, fungerar de flesta kopplingsanordningar tillfredställande under förutsättning att materielen givits den erforderliga hållfastheten.

Läs mer

Livsmedelförsörjningen

Den direkta anledningen till livsmedelsförsöken var försöksledningens förslag att under ledning av en plutch samla bats hela koktross, som genom motorisering kunde spara in på personal (4 kuskar bytes ut mot en bil eller traktorförare).

Läs mer

Signalister - Lars-Olof Magnusson

Vi blir uppringda
Måndagen den 24 november 2008 fick vi ett samtal från Uppsala kommuns kundinformation. De hade fått ett mejl från Lars-Olof Magnusson som låg vid Infss sommarhalvåret 1947. Han var signalist och lydde i förläggningshänseende under I 8 i Uppsala.

Läs mer

Traktorer - teknisk rapport

Teknisk rapport rörande traktorer; Särskilda prov med traktorer har utförts dels i svår och medelsvår terräng, dels på en 1,5 km lång terrängbana. Prov har även utförts på väg. Terrängbanan var mycket uppkörd och genom regn uppblött, så dy och lervälling räckte 5 till 6 cm högt på traktorerna.

Läs mer

Traktorsläp - försök med

Den anordning för seriekoppling av 12 cm grk, vilken konstruerats vid början av försöken, visade sig icke lämplig. Tvärröret böjdes med följd att stödet i stödplattan förlorades.

Läs mer