En militär kamratförening bildas

Publicerad den 4 augusti 2015

Den 10 mars 1929 bildas en militär kamratförening vid skjutskolan i Rosersberg. Föreningen kom att bli den första i Sverige och namnet var KSSÖK, Kamratföreningen skjutskolans övningskompani.

Enligt stadgarna skulle den vara en föreningslänk mellan före detta värnpliktiga och befäl vid kompaniet. Sedan 1922 när ett övningskompani blivit permanent förlagt till skjutskolan framfördes allt starkare önskemål om bildande av en kamratförening. En förening som skulle vara öppen för både officerare och värnpliktiga vid skjutskolan. Kamratföreningen fick också ta emot den svenska fanan 1929 och blev därmed den första militära kamratföreningen att få den svenska fanan.

Första ordförande

Som den första ordföranden valdes den dåvarande Majoren Johannes Nyberg vid Upplands regemente. Han hade varit lärare vid skjutskolan under en del år och även initiativtagare till kamratföreningen och var mycket omtyckt av manskapet vid övningskompaniet. Major Nyberg var ett befäl som ofta satte sig tillsammans med manskapet och pratade med dem och fick på det viset med dem på det som skulle göras. 1935 hade föreningen ca: 300 medlemmar från samtliga inskrivningsområden som då ansågs vara en hög siffra.

Under mitten av 1920-talet startade kompaniets dag vid skjutskolan. En dag som senare bytte namn till infanteriskjutskolans dag och var förlagd till slutet av sommaren där anhöriga till de värnpliktiga fick besöka skolan. Dagen var också fylld av tävlingar mellan kompanierna och även en vapendemonstration vid kanonvallen framför slottet. En dag som kamratföreningen alltid var med vid.

Sista infanteriskjutskolans dag

Den 10 och 11 september 1960 var det sista året som InfSS hade värnpliktiga vid skolan och därmed den sista infanteriskjutskolans dag. KSSÖK var med som de alltid brukade vara och på söndagen delades KSSÖK hederspris ut efter tävlingar mellan inneliggande kompanier vid InfSS.

Vi söker mer information om KSSÖK

Gjorde DU din värnplikt eller någon anhörig värnplikten vid InfSS och var med i KSSÖK. DU/NI kanske kan hjälpa oss med information om kamratföreningen. Ett märke eller information, det vi vet idag är att kamratföreningen inte var rikstäckande över hela Sverige.

Författare

Källor

  • INFANTERISKJUTSKOLAN 1855-1961 GÖSTA LINDSKOG, 1961
  • SKJUTSKOLANS ARKIV Krigsarkivet